Đề xuất quy định bán khẩu trang, khăn ướt... phải... ghi hạn sử dụng

Đề xuất quy định bán khẩu trang, khăn ướt... phải... ghi hạn sử dụng

VietTimes -- Theo dự thảo Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa đang lấy ý kiến đóng góp, thì có thể các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân sẽ phải có thông tin về thành phần, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo vệ sinh an toàn, ngày sản xuất và hạn sử dụng đi kèm.