Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại TP. HCM

Thanh tra Chính phủ vừa công bố hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại TP. HCMTrong quản lý các cơ sở nhà đất, tình trạng bị lấn chiếm, bỏ trống, cho thuê, làm nhà ở đang tiềm ẩn nhiếu yếu tố phức tạp.
Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại TP. HCM

Ngày 17/8/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2365/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Trong quản lý các cơ sở nhà đất, tình trạng bị lấn chiếm, bỏ trống, cho thuê, làm nhà ở đang tiềm ẩn nhiếu yếu tố phức tạp.

Trên địa bàn TP. HCM tại thời điểm 31/12/2013 bị lấn chiếm 45.782m2; bỏ trống 416.447m2; cho thuê 27.533m2; làm nhà ở 92.102m2 và sử dụng khác 8.133.292m2.

Nhiều công trình,dự ánthi công chậm so với tiến độ phê duyệt, phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, làm tăng vốn ngân sách.

Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, TP. HCM chậm thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đến nay mới chỉ có 108/322 xã, phường có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đạt 33,5%).

Nhiều nơi chưa thực hiện công khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng quỹ đất công.

Công tác phối hợp, theo dõi, quản lý các dự án được giao đất cho thuê đất giữa các cơ quan chức năng chưa được tốt. Qua thanh tra cho thấy, có 993 hồ sơ thuê đất chưa ký hợp đồng thuê đất, 807 hồ sơ thuê đất chưa xác định đơn giá theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP.

Nhiều đơn vị thuê đất không chấp hành nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất là 1.838 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 1.552 tỷ đồng.

Một số dự án chậm triển khai hoặc giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp phải đấu giá nhưng không tổ chức đấu giá.

Việc quản lý đất Công viên tại quận 6: Các cơ quan được giao quản lý công viên đã ký hợp đồng cho 8 tổ chức, cá nhân thuê với tổng diện tích 15.038,25m2 để làm nhà hàng, bãi giữ xe… Số tiền thu từ các hợp đồng cho thuê mặt bằng công viên sau khi nộp các khoản thuế, phần còn lại chi trả lương và chi hoạt động thường xuyên, không nộp ngân sách nhà nước.

Chưa thực hiện các hình thức công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, chưa ban hành và công khai quy định trình tự, thủ tục thực hiện bán, cho thuê nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

Việc thực hiện quy trình cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, việc xác định hạn mức đất ở… còn nhiều bất cập.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo cơ quan chức năng của TP.HCM tiến hành thanh tra và xử lý nghiêm khắc các sai phạm này.

Bao gồm, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công viên cho tư nhân và các tổ chức thuê, việc quản lý và sử dụng các nguồn thu từ việc cho thuê đất tại các Công viên do UBND quận 6 quản lý, để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời vi phạm.

Chỉ đạo thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất và quản lý, sử dụng 90ha đất tái định cư tại khu Nam Rạch Chiếc (quận 2). Tập trung giải quyết 13 vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, gây bức xúc kéo dài.

Tập trung xử lý tiền thuê đất chưa nộp 1.838 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 1.552 tỷ đồng.

Rà soát việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 822/KL-BXD ngày 23/5/2012 của Bộ Xây dựng để tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Bộ liê quan đến công tác quản lý và bán nhà đất thuộc sở hữu nhà nước như đã nêu trên, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

VŨ MINH theo BizLive