Những bước giá cuối cùng (kỳ 2)

Những bước giá cuối cùng (kỳ 2)

Sau điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 1/500, là công đoạn lập tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ. Một lần nữa, người ta lại âm thầm thực hiện những điều chỉnh nho nhỏ. Bẻ ghi vài thông số, nâng hạ mấy chỉ tiêu, thể đã là kiếm tiền không khó!