Phát hiện mỏ dầu mới ở giếng Bạch Hổ

VietTimes -- Công ty Liên doanh Vietsovpetro vừa thông báo đã hát hiện được dòng dầu mới ở giếng khoan Bạch Hổ 47 (BH-47) với lưu lượng dầu tính toán là 610 m3/ngày, khí 110.000 m3/ngày.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Phó Tổng Giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, tại vị trí phát hiện, dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m. Áp suất miệng của giếng khoan ở chế độ côn 25,4mm là 32atm, dầu có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3,

Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan Bạch Hổ Đông Bắc-19 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác. Vietsovpetro sẽ đặt cụm dầu giếng ngầm do công ty tự thiết kế và chế tạo để khoan các giếng thẩm lượng và khai thác, sẽ đẩy nhanh việc thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt giàn nhẹ để đưa mỏ mới này vào khai thác sớm.

Đây là tin đáng mừng cho hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam vào cuối năm 2016 khi trữ lượng dầu ở giếng Bạch Hổ đang dần cạn kiệt sau gần 30 năm khai thác. 

Đồng thời, kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 đang mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.