Xây lắp Dầu khí đính chính LNST 2014 do “sơ suất trong quá trình lập văn bản”

VietTimes -- Theo văn bản giải trình HNX, Tổng CTCP Xây lắp dầu khí (PVC - MCK: PVX) đính chính thông tin chỉ tiêu LNST năm 2014. Cụ thể: năm 2014, LNST toán tổ hợp đạt 102,53 tỷ đồng, LNST công ty mẹ đạt 99,53 tỷ đồng, chênh lệch hơn 90 tỷ đồng so với con số trong báo cáo trước đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 12/10/2016, Tổng CTCP Xây lắp dầu khí (PVC- MCK:PVX) vừa có công văn số 3479/XLDK-TCNS gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc đính chính số liệu tài chính trong năm 2014 tại văn bản số 3443/XLDK-TCNS ngày 7/10/2016.

Theo đó, ngày 7/10/2016, PVC đã gửi đến HNX văn bản số 3443/XLDK-TCNS về việc Công bố thông tin theo yêu cầu của HNX. Trong văn bản giải trình này, PVC cho rằng do sơ suất trong quá trình lập báo cáo, PVC đã báo cáo Lợi nhuận thực hiện năm 2014 theo BCTC năm 2014 đã được Công ty TNHH Delloite VN,, cụ thể: “ Năm 2014, LNST hợp nhất toàn tổ hợp 10,31 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 52,5 tỷ đồng”

Tuy nhiên, PVC căn cứ theo Quyết định số 1159/QĐ-KTNN ngày 23/7/2015 của Kiểm toán NN nên đã xin đính chính thông tin về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2014 là: “LNST của toàn tổ hợp đạt 102,53 tỷ đồng, trong đó LNST của Công ty mẹ đạt 99,53 tỷ đồng”.

Xây lắp Dầu khí đính chính LNST 2014 do “sơ suất trong quá trình lập văn bản” ảnh 1

 Theo công bố giải trình BCTC hợp nhất năm 2015 sau kiểm toán, PVC đã có đề cập tới việc điều chỉnh BCTC 2014 theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó:

Ngày 23/7/2015 KTNN có QĐ số 1156/QĐ-KTNN về việc Kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2014 và chuyên đề về việc thực hiện Đề án” Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” của Tập đoàn Dầu khí  Việt Nam, trong đó có thực hiện kiểm toán với Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngày 30/3/2016 Tổng công ty nhận được BCTC năm 2014 được KTNNN phát hành, theo đó số liệu kế quả sản xuất kinh doanh năm 2014 được thay đổi như sau:

- LNST năm 2014 của BCTC do PVC lập được Deloite kiểm toán và đã công bố thông tin: 10,312 tỷ đồng.

- LNST năm 2014 theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước: 102,539 tỷ đồng

- Chênh lệch LN sau Kiểm toán nhà nước tăng: 92 tỷ đồng.