Sau thời Trịnh Xuân Thanh, PVC cho biết đã nỗ lực vượt mọi khó khăn

VietTimes -- Theo giải trình của PVC, từ năm 2014 đến nay, tập thể CBCNV và người lao động Tổng công ty đã cố gắng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để ổn định các mặt hoạt động của Tổng công ty
Tính đến thời điểm hiện tại, PVC cho biết hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và bước đầu đạt được những kết quả tích cực
Tính đến thời điểm hiện tại, PVC cho biết hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và bước đầu đạt được những kết quả tích cực

Ngày 6/10/2016, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 2628/QĐ-TTCP về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án tại Tổng công ty PVC, giai đoạn trước ngày 31/12/2013. Cũng trong cùng ngày, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 1691/SGDHN-QLNY yêu cầu Tổng công ty PVC giải trình và xác định ảnh hưởng của thông tin đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty PVC.

Ngày 7/10/2016, PVC đã có văn bản số 3443/XLDK-TCNS giải trình và CBTT theo yêu cầu. Theo PVC, từ năm 2014, tập thể CBCNV và người lao động Tcty PVC đã cố gắng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để ổn định các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, PVC cho biết hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Trong văn bản trên, PVC đưa ra một số con số dẫn chứng như: “Năm 2014, LNST hợp nhất toàn tổ hợp là 10,31 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 52,50 tỷ đồng; Năm 2015, LNST hợp nhất toàn tổ hợp đạt 22,69 tỷ đồng; LNST Công ty Mẹ đạt 136,68 tỷ đồng; Trong 6 tháng đầu năm 2016, LNST hợp nhất toàn tổ hợp đạt 148,45 tỷ đồng, trong đó Công ty Mẹ đạt 178749 tỷ đồng”. Ngoài ra, PVC nhấn mạnh việc đơn vị này đã tập trung công nợ, hoàn nhập trích lập dự phòng, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, công ăn việc làm và đời sống của trên 4000 cán bộ nhân viên và người lao động của Tổng Công ty, cùng với việc triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị theo đề án tái cơ cấu Tổng Công ty PVC đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.