Việt Nam gia hạn hợp đồng thăm dò dầu khí với Ấn Độ ở Biển Đông

Hợp đồng thăm dò dầu khí của tập đoàn quốc gia Ấn Độ OVL (ONGC Videsh Ltd - OVL) tại Biển Đông hết hạn vào tháng 6/2016. Nhưng vì quyền lợi của hai bên, Việt Nam đã gia hạn hợp đồng để Ấn Độ tiếp tục công việc thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo web site Infracircle Ấn Độ, tập đoàn dầu khí quốc gia OVL tiếp tục thăm dò lô 128. Một nguồn tin cho biết quyết định triển hạn hợp đồng đã được phía Việt Nam chấp thuận.

Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh yêu sách "đường lưỡi bò" ngang ngược của Trung Quốc tranh giành chủ quyền ở biển Đông bị Toà Trọng Tài La Haye bác bỏ.

OLV đã được triển hạn hợp đồng thăm dò và khai thác lô 128 hai lần, lần đầu tiên hai năm từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016. Và lần thứ hai là một năm kể từ tháng 6 vừa qua. Một nhân vật thứ hai thông thạo hồ sơ này cho biết thêm là chính phủ Việt Nam muốn Ấn Độ «song hành» với Việt Nam tại Biển Đông. Được triển hạn hợp đồng, tập đoàn OVL tiết kiệm được 15 triệu USD không phải bồi thường cho Việt Nam do không khoan đủ số giếng quy định.

Vì sao OVL đã bỏ lô 217, nhưng tiếp tục bám trụ lô 218 cho dù chưa tìm thấy dầu khí? Theo chuyên gia Jabin T. Jacob thuộc viện nghiên cứu Trung Quốc, có trụ sở tại New Delhi, lợi nhuận không phải là lý do chính yếu của OVL tại Biển Đông. Trên thực tế, sự hiện diện của tập đoàn dầu khí quốc gia ở vùng tranh chấp là nhu cầu chiến lược tối quan trọng của Ấn Độ.