Phát hành 89,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ ACB vượt 10 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa có công văn số 5608/CV-VPHĐQT.16 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông báo về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Phát hành 89,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ ACB vượt 10 nghìn tỷ đồng.
Phát hành 89,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ ACB vượt 10 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, với mục đích phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, ACB đã phát hành hơn 89,6 triệu cổ phiếu cho 24.017 cổ đông hiện hữu. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/12/2016. Dự kiến giao dịch được thực hiện trong tháng 01/2017.

Sau khi thực hiện giao dịch, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 9.377 tỷ đồng lên hơn 10.273 tỷ đồng.

Tính đến ngày 02/12/2016, tổng số cổ phiếu của ACB là 1,027 tỷ cổ phiếu trong đó số cổ phiếu đang lưu hành là gần 986 triệu cổ phiếu và hơn 41,4 triệu cổ phiếu còn lại là cổ phiếu quỹ.

Hiện tại ACB đang có 4 cổ đông lớn là Standard Chartered APR Limited nắm 9,65% vốn sở hữu, Connaught Investors Limited nắm 7,99%, Dragon Financial Holdings Limited nắm 7,5% và Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited nắm 6,85%.

Được biết, đầu tháng 10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho ACB tăng vốn điều lệ từ 9.376,9 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của ACB cho biết, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong kỳ đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 12,5%. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh mang lại kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ như hoạt động dịch vụ lãi thuần 236 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 51 tỷ, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi trên 7 tỷ. Tuy nhiên riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này vẫn lãi 269 tỷ.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 5% xuống còn 1.243 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng cũng giảm mạnh một nửa xuống còn 192 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, ACB ghi nhận 415 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 14%. Sau thuế, ngân hàng còn 996 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ACB đạt 228 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 159 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi của khách hàng đạt 201 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5%. Tỷ lệ nợ xấu của ACB tính đến cuối quý III chiếm 1,13% tổng dư nợ cho vay, giảm so với mức 1,31% tại thời điểm đầu năm.