ACB bất ngờ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu

VietTimes – Nhấn mạnh rằng quyết định phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm tài chính 2016 này được ACB đưa ra vào ngày 24/11/2016 – rất cận thời điểm kết thúc năm tài chính. Có nghĩa ngân hàng chỉ có khoảng 1 tháng để hoàn thành đợt phát hành này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa công bố Quyết định về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm tài chính 2016.

Tên gọi của trái phiếu phát hành này là “trái phiếu ACB”; Loại trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo; Mệnh giá một trái phiếu là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng); Tổng số lượng trái phiếu phát hành là 1.500 trái phiếu; Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ; Giá phát hành được xác định là 100% mệnh giá, hay tương ứng là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

ACB cho biết, mục đích phát hành của ngân hàng trong lần này là bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn.

Tại Điều 2 của Quyết định, HĐQT ACB giao Tổng giám đốc đại diện ACB thực hiện các thủ tục và triển khai việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm tài chính 2016 phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Theo phương án phát hành mà ACB đưa ra, trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm có thể phát hành kèm theo điều khoản cho phép ACB mua lại.

“Với mục tiêu tạo sự linh hoạt trong việc quản lý hệ số ATV, ACB có thể mua lại các Trái phiếu đã phát hành trước ngày đáo hạn nếu điều kiện thị trường phù hợp, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật có liên quan”, ACB nêu rõ về mục đích cho trường hợp mua lại. Đồng thời cho biết tổng mệnh giá dự kiến mua lại: “Một phần hoặc toàn bộ mệnh giá Trái phiếu đã phát hành. Giá mua lại do Tổng giám đốc quyết định tùy theo tình hình thị trường tại từng thời điểm”.

Nguồn vốn mua lại được sắp xếp bằng nguồn thu từ các khoản cho vay trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay, đầu tư khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại Trái phiếu. Thời gian mua lại do Tổng giám đốc quyết định, bắt đầu từ năm thứ 05 trở đi hoặc sớm hơn tùy theo điều kiện thị trường từng thời điểm.