Phải sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí

VietTimes -- Theo Văn bản số 6294/TCĐBVN-KHCN.MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT phải thực hiện sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí BOT.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thực hiện chức năng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT đang trong giai đoạn kinh doanh, khai thác quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT thực hiện chế độ sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí như sau:

Dữ liệu thu phí trong toàn bộ thời gian thu phí của dự án phải đầy đủ số liệu về số lượt xe qua trạm tương ứng với thời gian, loại vé, …

Dữ liệu hình ảnh xe qua trạm thu phí trong thời gian tối thiểu 05 năm, trong đó: hình ảnh chụp biển số phải đảm bảo đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải đảm bảo nhận diện được loại xe.

Dữ liệu video liên tục tại các làn phu phí trong thời gian tối thiểu 01 năm, trong đó chất lượng video tối thiểu đạt 480p (640x480 pixel), khuyến khích đạt chuẩn 720p (1280x720 pixel).

Văn bản cũng nêu rõ, trong thời gian tới, nếu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, phát hiện các trạm thu phí chưa đạt yêu cầu sẽ báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tạm dừng thu phí đến khi đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát hệ thống thu phí, đảm bảo thông tin thu phí trên phần mềm hệ thống được ghi nhận liện tục và đầy đủ.