Tại sao lại có thể rút ngắn thời gian thu phí tại các dự án BOT?

Tại sao lại có thể rút ngắn thời gian thu phí tại các dự án BOT?

VietTimes -- Giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện công trình nên trong hợp đồng BOT đã quy định sử dụng giá trị quyết toán phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn cho dự án