Phải là cán bộ mới được thi tuyển chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước

VietTimes – Theo công văn số 2424/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng ở các cơ quan, địa phương, người tham gia thi tuyển bắt buộc phải là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước với thời gian tối thiểu trên 3 năm.

HÌnh minh họa. Nguồn Internet

HÌnh minh họa. Nguồn Internet

Đối tượng dự tuyển chức danh lãnh đạo theo hướng dẫn của công văn này chỉ bao gồm cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đang trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan khác, nhưng nếu có đủ điều kiện và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương cũng được quyền đăng ký dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện đang giữ.

Cụ thể, Phó trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh phó vụ trưởng và tương đương. Trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh vụ trưởng và tương đương.

Như vậy, đề án thí điểm chưa mở rộng việc thi tuyển lãnh đạo tới các trường hợp ngoài khối cơ quan nhà nước.

Các trường hợp ngoại lệ được thi tuyển phải là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên), thì cũng phải được được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý nếu được đề cử tham gia dự tuyển thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 3 năm, không kể thời gian tập sự, thử việc và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh phó trưởng phòng và tương đương.

Danh sách các Bộ, ngành, địa phương sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo

(kèm theo Công văn 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 của Bộ Nội vụ)

I - Các cơ quan Trung ương

1 - Bộ Nội vụ

2 - Bộ Tư pháp

3 - Bộ Công thương

4 - Bộ Tài chính

5 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

7 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8 - Bộ Giáo dục và Đào tạo

9 - Bộ Y tế

10 - Bộ Giao thông vận tải

11 - Ban Tổ chức Trung ương

12 - Ban Kinh tế Trung ương

13 - Tòa án Nhân dân Tối cao

14 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

II - Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1 - Lào Cai

2 - Hòa Bình

3 - Sơn La

4 - Quảng Ninh

5 - Hải Phòng

6 - Vĩnh Phúc

7 - Hà Nội

8 - Ninh Bình

9 - Quảng Bình

10 - Thừa Thiên - Huế

11 - Đà Nẵng

12 - Khánh Hòa

13 - Ninh Thuận

14 - Đắk Lắk

15 - Lâm Đồng

16 - Bình Dương

17 - Thành phố Hồ Chí Minh

18 - Bà Rịa  - Vũng Tàu

19 - Trà Vinh

20 - Cần Thơ

21 - Kiên Giang

22 - Bến Tre