PC-Covid yêu cầu những quyền nào?

PC-Covid yêu cầu những quyền nào?

VietTimes – Các quyền mà PC-Covid xin được cấp đều được hệ điều hành thông báo rõ trước khi người dùng xác nhận và được Google và Apple kiểm duyệt rất kỹ trước khi cho phát hành trên chợ ứng dụng - đơn vị vận hành cho biết.