Ông Võ Văn Thưởng: Làm thế nào để thông tin tích cực trở thành xu hướng chủ đạo trên MXH?

VietTimes -- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt vấn đề: "Làm thế nào để khắc phục, nếu trên mạng xã hội tìm thông tin tiêu cực thì nó cứ đến thôi, nhưng làm thế nào để thông tin tích cực trở thành xu hướng chủ đạo?".
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nói như vậy tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chiều 8-3 về kết quả thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thực tế, từ 5 - 7 năm trước, Đoàn đã có sáng kiến tận dụng Internet trong công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Khoảng một năm nay, Đoàn đã sử dụng các bộ công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội theo cách tiếp cận hiện đại.

Tuy nhiên, "Vào môi trường facebook, vì sao tin tốt không trở thành chiến dịch mà ai cũng tiếp cận được?", ông Thưởng nói.
Ông Thưởng nói: "Các bạn trẻ mỗi buổi sáng đi like dạo một vòng, không cần đọc cũng like, trong một câu chỉ cần thấy một chữ, hình đẹp là like, chưa biết đúng sai cũng like, nhưng ít ai share cho nhau một bài báo tốt, tin tốt hay viết một lời phê bình đối với những tin không đúng, chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp".
"Làm thế nào để khắc phục, nếu trên mạng xã hội tìm thông tin tiêu cực thì nó cứ đến thôi, nhưng làm thế nào để thông tin tích cực trở thành xu hướng chủ đạo", ông Thưởng đặt vấn đề.
Trong thời gian tới, ông Thưởng yêu cầu, phải tận dụng thế mạnh khoa học công nghệ, tiếp cận truyền thông hiện đại để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội; truyền bá, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đấu tranh, phê phán luận điệu sai trái; kết hợp các loại hình giáo dục diễn đàn, tọa đàm, hội thảo… với giáo dục điển hình và giáo dục thực tiễn.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mục tiêu chung cần hướng đến là nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành nét chủ đạo trong đời sống, tinh thần của xã hội, nhất là trong giới trẻ.

Ông Thưởng cho rằng hiện nay có thực trạng đoàn viên, thanh niên quan tâm về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng càng ít dần, do đó, cần xác định nguyên nhân, đánh giá thực trạng này.