Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

VietTimes -- Ông Trần Quốc sẽ tham gia Thường trực Ban Bí thư theo văn bản thông báo số 37-TB/TW  về phân công cán bộ tham gia Thường trực Ban Bí thư, do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương thừa lệnh Bộ Chính trị ký ban hành

Ông Trần Quốc Vượng. Ảnh: Infornet.

Ông Trần Quốc Vượng. Ảnh: Infornet.

Theo đó, tại phiên họp ngày 28/7, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức TƯ về việc phân công ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định, trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ tham gia Thường trực Ban Bí thư.

Theo thông báo, ông Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1/8/2017.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953, quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương khóa 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12; Đại biểu Quốc hội khóa 12, 13; Hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tháng 11/2006, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sau đó được Quốc hội bầu là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 7/2011, được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 5/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khoá XI, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 4/2/2016, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

Ông Đinh Thế Huynh năm nay cũng 64 tuổi, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 9, 10, 11, 12; ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12; đại biểu Quốc hội khoá 11, 12, 13. Ông được phân công đảm trách Thường trực Ban Bí thư từ tháng 2/2016.