Ông Nguyễn Bá Cảnh gửi đơn xin thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

VietTimes -- Nguồn tin của VietTimes cho biết, HĐND TP Đà Nẵng vừa nhận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Bá Cảnh.
Ông Nguyễn Bá Cảnh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Bá Cảnh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn tin xác nhận việc ông Nguyễn Bá Cảnh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND là chuyện bình thường khi đại biểu có những lý do chính đáng muốn thôi. Và trên cơ sở đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND của ông Nguyễn Bá Cảnh, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đang xem xét, tiến hành các thủ tục theo đúng quy định và trình xin ý kiến đại biểu HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra vào ngày 9-11/7 tới.

Ông Nguyễn Bá Cảnh là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nguyên là Thành ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 14/5, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 193-TTr/UBKTTW, Ban Bí thư xét thấy, trong thời gian giữ các cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cũng theo Ban Bí thư, ông Cảnh đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức kỷ luật. 

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, trong kết luận của kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (36 tuổi, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ông Cảnh có trình độ thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đi du học ở nước ngoài về công tác tại Thành đoàn TP Đà Nẵng trước khi được bổ nhiệm các chức danh khác.

Ông Cảnh từng giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng vào tháng 2/2013, được điều động giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 8/2017. Hiện là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.