Con trai ông Bá Thanh vào danh sách chính thức bầu cử HĐND

VietTimes -- Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban nội chính TW, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã lọt vào danh sách bầu cử HĐND TP Đà Nẵng khóa tới.

 Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban nội chính TW, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã lọt vào danh sách bầu cử HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban nội chính TW, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã lọt vào danh sách bầu cử HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là kết quả hiệp thương lần ba lựa chọn danh sách chính thức ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 và ứng viên Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức ngày 15-4

Cùng với ông Nguyễn Bá Cảnh, danh sách ứng viên HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 còn 85 ứng viên vào danh sách chính thức trên tổng số 98 ứng viên trong danh sách sợ bộ do có 13 người xin rút. Trong đó, có 35% ứng viên HĐND lần này là nữ, 16 % là cán bộ trẻ, 15 % ngoài Đảng.

Tại buổi hiệp thương lần này, ông Nguyễn Đăng Hải (Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban bầu cử Đà Nẵng) cho biết, việc lên danh sách hiệp thương chính thức đã cơ bản hoàn thành.

Trong 13 ứng viên ĐBQH, có 5 ứng viên nộp đơn xin rút tại cuộc họp hiệp thương lần này và hiện còn 8 ứng viên ĐBQH của đơn vị Đà Nẵng cùng 2 ứng viên do Trung Ương giới thiệu.

Sau khi lên danh sách hiệp thương chính thức trước ngày 18/4 theo quy định, các ứng viên ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng sẽ theo phân bổ Ủy ban bầu cử Đà Nẵng và có cơ hội được tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.