Ninh Bình cung cấp 1.226 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau 4 tháng triển khai, từ ngày 10/9, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Ảnh chụp màn hình Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Ninh Bình.
Ảnh chụp màn hình Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Ninh Bình.

Với kết quả này, Ninh Bình thuộc nhóm các địa phương đi đầu hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp là 1.226 dịch vụ, có 1.002 dịch vụ cấp tỉnh, 151 dịch vụ cấp huyện, 55 dịch vụ cấp xã, 18 dịch vụ của BHXH và Công an tỉnh.

Với việc cung cấp trực tuyến mức độ 4 đối với 1.226 thủ tục hành chính đủ điều kiện từ ngày 10/9/2021, Ninh Bình trở thành một trong số các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, góp phần hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của cả nước. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh Ninh Bình.

Để có được kết quả này, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 05/5/2021 về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Hiện, Ninh Bình đã hoàn thành kế hoạch đề ra, về đích trước thời hạn.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những chỉ tiêu cơ bản đầu tiên và quan trọng thuộc mục tiêu “Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội” của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một bước hiện thực hóa mục tiêu “Chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm” góp phần “Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị,… cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025” theo quan điểm đã được xác định tại Quyết định số 942/QĐ-TTg.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, loại bỏ khó khăn do đi lại từ vùng sâu vùng xa đến trụ sở cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, cũng giúp minh bạch hóa triệt để quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng hiệu suất kinh tế.

Trước khi cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4, Ninh Bình cũng đã triển khai nhiều biện pháp và nguồn lực để thúc đẩy số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết TTHC. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 từ đầu năm 2021 đến ngày 30/8/2021 mới đạt khoảng 15%, tập trung vào một số lĩnh vực: Chứng thực, Đường bộ, Xúc tiến thương mại.