Những tuyến phố Hà Nội đã chặt hạ “hết” cây xanh

Trước khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, và các đơn vị dừng việc thay thế cây xanh trên các đường phố, các đơn vị này đã kịp đốn hạ hàng trăm cây xanh tại nhiều tuyến phố lớn.
Một cây lớn bị chặt hạ nhưng gốc và thân cây không hề có dấu hiệu mục ruỗng
Một cây lớn bị chặt hạ nhưng gốc và thân cây không hề có dấu hiệu mục ruỗng
Những tuyến phố Hà Nội đã chặt hạ “hết” cây xanh ảnh 1