Những con số đáng chú ý về Internet của Việt Nam

Bạn có biết tốc độ truy cập Internet của Việt Nam hiện nay đứng thứ bao nhiêu so với thế giới và khu vực, người Việt sử dụng thiết bị nào nhiều nhất để truy cập Internet, hay mạng xã hội nào được người dùng Việt Nam sử dụng nhiều nhất...Tất cả đều có trong infographic dưới đây.

Theo XHTT

http://xahoithongtin.com.vn/san-pham-so/201807/infographicnhung-con-so-dang-chu-y-ve-internet-cua-viet-nam-608992/