NHNN yêu cầu công khai lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng

Ngân hàng nhà nước (NHNN) có văn bản gửi các tổ chức phát hành thẻ yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc thu phí theo đúng quy định.
NHNN yêu cầu công khai lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng

Theo NHNN, trong thời gian qua, dư luận đã phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về các loại phí, mức phí của thẻ ghi nợ nội địa (còn gọi là thẻ ATM) và lãi suất thẻ tín dụng quốc tế mà các ngân hàng đang áp dụng đối với chủ thẻ.

Để tránh những thắc mắc không đáng có trong dư luận về vấn đề phí và lãi suất nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 5401/NHNN-TT ngày 16/7/2015 yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát lại các loại phí, mức phí đang áp dụng đối với thẻ ghi nợ tại đơn vị, bảo đảm việc thu phí tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 35/TT-NHNN ngày 28/12/2012. Cụ thể là, chỉ được thu theo loại phí, mức phí được quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình, mức thu phí phải nằm trong biểu khung mức phí quy định tại Thông tư số 35/2012/TT-NHNN; niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo đúng quy định pháp luật về thu phí dịch vụ thanh toán; chủ động giải thích, công khai minh bạch các loại phí, mức phí khi ký kết hợp đồng mở thẻ với khách hàng hoặc khi có thay đổi các loại phí, mức phí trong quá trình cung cấp dịch vụ; kịp thời thông báo thông tin cập nhật về biểu phí, mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ đến khách hàng;

Thứ hai, thực hiện niêm yết công khai lãi suất thực tế cho vay qua thẻ tín dụng theo quy định khi khách hàng mở thẻ và trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ;

Thứ ba, chủ động nắm bắt thông tin trên thị trường, tiếp thu những phản ánh xác đáng, khách quan; giải thích và phản hồi trước khách hàng hoặc công chúng về những thắc mắc liên quan đến mức phí và loại phí thẻ ghi nợ nội địa, mức phí và lãi suất qua thẻ tín dụng.

Theo Trí thức trẻ/SBV