Ngày càng nhiều người Nhật chết vì làm việc quá sức

Ở Nhật Bản gia tăng số trường hợp đền bù cái chết của người làm công do mệt mỏi quá sức, hay còn gọi là "karosi", Reuters viết.

Ngày càng nhiều người Nhật chết vì làm việc quá sức

Số đơn khiếu nại liên quan đến karosi lên đến một nghìn rưỡi trong một năm.  Hội đồng quốc gia bảo vệ các nạn nhân karosi cho rằng, con số này bị hạ thấp tới 10 lần.

"Nhà chức trách chỉ tổ chức hội thảo và đăng các poster cảnh báo vấn đề này. Nhưng quyết định cụ thể nằm trong việc giảm giờ làm, mà chính phủ lại thiếu nỗ lực ở đây," — chủ tịch tổ chức Hirosi Kavahito tuyên bố.

Bộ Lao động Nhật Bản thừa nhận hai hình thức karosi: chết vì đau tim do mệt mỏi và tự vẫn. Karosi do đau tim được xác nhận nếu nạn nhân làm việc hơn 100 giờ/tháng trước khi chết.

Theo Sputnik