Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng chứng thực chữ ký số tại Việt Nam

VietTimes -- Là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số từng bước giải quyết vấn đề liên thông giữa các hệ thống chứng thực chữ ký số và đã đạt được những kết quả bước đầu.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội thảo.

Để tiếp tục năng cao hiệu quả viêc ứng dụng chứng thực chữ ký số tại Việt Nam, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo “Chính sách và giải pháp liên thông các hệ thống chứng thực chữ ký số tại Việt Nam”.  

Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá, trong những năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam. Sắp tới, Ủy ban quốc gia về CPĐT sẽ được thành lập với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo an toàn cho các giao dịch CPĐT, cũng như các giao dịch điện tử nói chung,  có một cơ chế xác thực điện tử an toàn là hết sức cần thiết trong bối cảnh ngày càng có nhiều yếu tố, nguy cơ gây mất ATTT. Sử dụng chữ ký số là một trong các giải pháp xác thực điện tử an toàn được ứng dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Việt Nam hiện có 9 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang hoạt động để phục vụ việc kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội điện tử. Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp hơn 60.000 chứng thư số cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
 Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tuy nhiên hiện nay, việc ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó có vấn đề về liên thông giữa các hệ thống chứng thực chữ ký số. Vấn đề này đang được giải quyết ở nhiều nước trên thế giới theo những cách khác nhau, phụ thuộc vào mô hình quản lý Nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số, mô hình tổ chức/cấu trúc của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp, thực tế sử dụng chữ ký số của người dân và các giải pháp cụ thể được sử dụng.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn là các chuyên gia có kinh nghiệm ở các nước có ứng dụng chữ ký số phát triển mạnh như Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vấn đề liên thông chứng thực chữ ký số. Từ đó, các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT có thể tham khảo, nghiên cứu, đề xuất cách thức giải quyết vấn đề liên thông giữa các hệ thống chứng thực chữ ký số tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Hội thảo nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đã có những thâm luân bổ ích về vấn đề liên thông giữa các hệ thống chứng thực chữ ký số tại Việt Nam. Các chuyên gia đến từ Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc cũng chia sẻ về sự kết nối liên thông các hệ thống chữ ký số tại các quốc gia và lãnh thổ này.