Năm 2020: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung mang lại doanh thu 17.000 tỷ đồng

VietTimes -- Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đặt chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 gồm: Tổng doanh thu các công ty thuộc Chuỗi đạt từ 9.000 - 11.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ của Chuỗi đạt từ 15.000 - 17.000 tỷ đồng; tổng nhân lực CNTT làm việc trong Chuỗi từ 35.000 - 40.000 người.

Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: PC World VN

Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: PC World VN

Đó là một trong những nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, vừa được ký quyết định ban hành.

Quy chế được áp dụng với đơn vị thuộc Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung (gọi tắt là Chuỗi); các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam; doanh nghiệp tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp, nhà đầu tư) tham gia đầu tư và các hoạt động khác liên quan tại các đơn vị thành viên Chuỗi, bao gồm các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực được đầu tư vào khu CNTT tập trung tại các cơ sở thuộc quyền quản lý của đơn vị thành viên Chuỗi.

Là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu CNTT, khu phần mềm, trung tâm CNTT để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT.

Quy chế xác định rõ định hướng phát triển là xây dựng Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp CNTT Việt Nam trên thế giới; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT của cả nước theo hướng bền vững trên cơ sở năng lực sáng tạo, góp phần triển khai thành công Quyết định 392 ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT và Quyết định 333 ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là xây dựng Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung có từ 4 thành viên gồm: Công viên phần mềm Quang Trung, Công viên phần mềm Quang Trung số 2, Khu công nghệ phần mềm ITP và Công viên phần mềm Quang Trung - Đà Lạt. Các thành viên trong Chuỗi có hạ tầng hiện đại, đồng nhất theo tiêu chuẩn, kết nối băng rộng thông suốt.

Đến năm 2020, Chuỗi đạt được được các chỉ tiêu gồm: tổng doanh thu các công ty thuộc Chuỗi đạt từ 9.000 - 11.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ của Chuỗi đạt từ 15.000 - 17.000 tỷ đồng; tổng nhân lực CNTT làm việc trong Chuỗi từ 35.000 - 40.000 người.

Về cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành Chuỗi, theo Quy chế, tổ chức quản lý Chuỗi được thành lập dưới hình thức Hội đồng quản lý Chuỗi theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Hội đồng quản lý Chuỗi chịu sự quản lý về cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, chịu sự quản lý điều hành và hoạt động của UBND TP.HCM.

Hội đồng quản lý Chuỗi gồm có 4 thành viên, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng kết thúc khi hết thời gian thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quyết định 333 ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần của Hội đồng gồm có Chủ tịch là đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM; Ủy viên thường trực Hội đồng là đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên phát triển Công viên phần mềm Quang Trung; các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo Sở TT&TT và đại diện Khu Công nghệ phần mềm, ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP).

Cùng với việc quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ, kinh phí và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi, Quy chế cũng quy định rõ mối quan hệ giữa các thành viên trong Chuỗi và chính sách áp dụng đối với các thành viên tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Theo đó, các thành viên trong Chuỗi được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho khu CNTT tập trung và khu công nghệ cao. Ngoài ra, các thành viên trong Chuỗi còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của chính quyền địa phương phù hợp theo quy định của pháp luật.

Các thành viên trong Chuỗi được kết nối trực tiếp với nhau thông qua hạ tầng viễn thông, Internet và ưu tiên sử dụng chung dịch vụ, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm quản lý, điều hành. Việc quản lý các thành viên trong Chuỗi được thông qua hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo công tác quản lý, báo cáo, thống kê.

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm