Năm 2020: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung mang lại doanh thu 17.000 tỷ đồng

Năm 2020: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung mang lại doanh thu 17.000 tỷ đồng

VietTimes -- Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đặt chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 gồm: Tổng doanh thu các công ty thuộc Chuỗi đạt từ 9.000 - 11.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ của Chuỗi đạt từ 15.000 - 17.000 tỷ đồng; tổng nhân lực CNTT làm việc trong Chuỗi từ 35.000 - 40.000 người.
Năm 2020, Việt Nam thiếu nửa triệu nhân sự CNTT

Năm 2020, Việt Nam thiếu nửa triệu nhân sự CNTT

VietTimes -- Khi nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng thì sự phát triển của lực lượng nhân sự mới cho ngành CNTT lại chưa đạt được tốc độ đồng hành tương xứng. Nếu tăng trưởng nhân lực ngành CNTT chỉ ở mức 8% như hiện nay thì Việt Nam sẽ thiếu khoảng 78.000 nhân lực mỗi năm từ nay cho đến năm 2020 và đến năm 2020 là nửa triệu người.