Năm 2020: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung mang lại doanh thu 17.000 tỷ đồng

Năm 2020: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung mang lại doanh thu 17.000 tỷ đồng

VietTimes -- Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đặt chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 gồm: Tổng doanh thu các công ty thuộc Chuỗi đạt từ 9.000 - 11.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ của Chuỗi đạt từ 15.000 - 17.000 tỷ đồng; tổng nhân lực CNTT làm việc trong Chuỗi từ 35.000 - 40.000 người.