Năm 2018, VTC và MobiFone hoàn thành cổ phần hoá

VietTimes -- Trong danh sách 64 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa năm 2018, có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020 của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở xem xét đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong Danh mục 127 doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020) mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 44 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2017; 64 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2018; 18 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2019; và 1 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2020.

Cụ thể, trong số 44 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2017, có 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT đều thuộc Đài Truyền hình Việt Nam là Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom).

Trong danh sách 64 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa năm 2018, có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).

Cũng theo Danh mục mới ban hành, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Công ty mẹ là 1 trong 18 doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa trong năm 2019.

Trong công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ngày 10/7 vừa qua về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Danh mục nêu trên.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế cũng được yêu cầu trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25/12 hàng năm gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và giám sát.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện cổ phần hóa của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế theo Danh mục nêu trên; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2017 của Chính phủ và tại Quyết định 707 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.