Mỹ, Trung Quốc là nơi có địa chỉ IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất

Báo cáo của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cho thấy, trong năm 2015, hệ thống thông tin của Việt Nam bị tấn công từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc…
5 quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công mạng nước ta nhiều nhất năm trong quý 4/2015. (Nguồn: VNCERT)
5 quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công mạng nước ta nhiều nhất năm trong quý 4/2015. (Nguồn: VNCERT)

Bằng thiết bị giám sát mạng tiên tiến, VNCERT đã theo dõi và ghi nhận được những cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của Việt Nam. 

Theo đó, trong quý 1/2015, năm quốc gia có nguồn địa chỉ IP tấn công vào mạng Việt Nam nhiều nhất là Mỹ (57,01%); Trung Quốc (9,84%); Nga (7,78%); Thụy Sỹ (4,86%); Hà Lan (4,17%).

Tới quý 2, Mỹ vẫn đứng đầu với 65,35%. Đứng sau là Trung Quốc (13,51%), Ireland (4,46%), Hà Lan (2,3%) và Pháp (1,84%). Quý 3 ghi nhận nguồn IP tấn công nhiều nhất là Mỹ (57,49%), Trung Quốc (11,53%), Romania 9,33%, Thụy Sỹ (2,18%), Đức (1,88%).

Cuối cùng, vào quý IV, tuy số lượng các nguồn địa chỉ IP tấn công vào mạng Việt Nam có giảm, song đứng đầu vẫn là Mỹ (40,63%); kế tiếp là Trung Quốc (15,93%); Romania (10,84%); Thụy Sỹ (8,31%) và Đức (5,77%)…

Nhìn vào các con số trên cho thấy, hệ thống thông tin mạng của Việt Nam bị tấn công từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó nhiều nhất là Mỹ và Trung Quốc.

Phía VNCERT nhận định, đây là những quốc gia có nền công nghệ thông tin rất phát triển, do đó, các đơn vị tổ chức trong nước cần phải liên kết chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực, trên thế giới để cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với các lực lượng tấn công mạng.

Ở một diễn biến khác, trong tháng đầu năm 2016, VNCERT đã chỉ đạo, điều phối công tác khắc phục 351 sự cố website lừa đảo, 617 sự cố tấn công thay đổi giao diện, 416 sự cố phát tán mã độc; thường xuyên cảnh báo các bộ, ngành, địa phương bị nhiễm mã độc Botnet.