Muốn đến Mỹ bạn phải khai thông tin đăng nhập mạng xã hội

VietTimes -- Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn biết thông tin Twitter của bạn và tên truy cập Facebook của bạn hay thậm chí bất kỳ danh tính trực tuyến khác mà bạn sở hữu trong 5 năm qua. Chúng sẽ được sử dụng để quyết định  xem bạn có được cấp visa để thăm hoặc làm việc tại Mỹ hay không.

Tài khoản mạng xã hội sẽ bị kiểm duyệt khi tới Mỹ

Tài khoản mạng xã hội sẽ bị kiểm duyệt khi tới Mỹ

Trong 180 ngày tới, người xin cấp visa đến Mỹ sẽ bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Reuters cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu những người xin visa đến Mỹ trên toàn thế giới cung cấp các thông tin truy cập mạng xã hội, cũng như thông tin cá nhân trong 15 năm qua. Đây là môt phần của bảng câu hỏi xin cấp visa - thứ mà có thể khiến bạn bị từ chối cấp visa nếu họ không thích những gì họ thấy từ bạn, hoặc bạn để các ô trống.

Tuy nhiên, sự thật là không nhất thiết tất cả moi người đều phải gửi thông tin. Theo Văn phòng Ngân sách và Quản lý, nơi sẽ phê duyệt bảng câu hỏi này, họ sẽ chỉ yêu cầu thông tin từ những người có hồ sơ "đe dọa" và đòi hỏi cần được sàng lọc nâng cao. Họ dự đoán nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 65.000 người mỗi năm hay khoảng 0,5% số lượng người xin cấp visa đến Mỹ.

"Nếu một viên chức lãnh sự xác định rằng những thông tin trên mạng xã hội là cần thiết để xét cấp visa, thì việc bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu sẽ dẫn đến việc bị từ chối cấp visa, trừ khi bạn đưa ra được lý do hợp lý hoặc có tài liệu chứng minh" - theo một người phát ngôn của Văn phòng Ngân sách và Quản lý.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm