Mức phí chuyển mạng giữ nguyên số sẽ do nhà mạng tự quyết

Mới đây, Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) đã có văn bản gửi các doanh nghiệp di động gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), MobiFone, Viettel, Vietnamobile, Gmobile về việc chuẩn bị cho công tác chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số.

Theo đó, Bộ sẽ chính thức triển khai MNP từ ngày 16/11/2018. Bước đầu sẽ triển khai đối với các thuê bao trả sau. Sau 3 tháng, Cục Viễn thông sẽ họp với các doanh nghiệp di động để đánh giá, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để xem xét việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các thuê bao di động trả trước.

Về cước dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, theo văn bản Cục Viễn thông gửi các doanh nghiệp, mức cước dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số sẽ không bao gồm cước hòa mạng và tuân thủ các quy định tại Điều 4 Thông tư 35/2017/TT-BTTT.

Theo điều 4 Thông tư 35/2017/TT-BTTT, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động có trách nhiệm thống nhất, công bố niêm yết công khai, áp dụng chung mức cước và các điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển mạng; mức cước dịch vụ chuyển mạng được tính theo nguyên tắc lấy thu bù chi, đảm bảo bù đắp một phần chi phí của doanh nghiệp lấy đi, doanh nghiệp chuyển đến và trung tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển mạng. Như vậy, mức cước đối với dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số sẽ do nhà mạng tự quyết.

Ngoài ra, điều 4 Thông tư 35/2017/TT-BTTT cũng quy định, cước dịch vụ chuyển mạng không được hoàn trả trừ trường hợp chuyển mạng không thành công do lỗi kỹ thuật của hệ thống. Mức cước dịch vụ chuyển mạng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo XHTT

http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201811/muc-phi-chuyen-mang-giu-nguyen-so-se-do-nha-mang-tu-quyet-618772/