Một ngôi nhà khai thác năng lượng tái tạo như thế nào?

Một ngôi nhà có thể khai thác được nhiều nguồn năng lượng tái tạo như Mặt Trời, gió và lòng đất… để tự sản xuất ra năng lượng xanh phục vụ sinh hoạt hằng ngày, giảm thiếu tác động tới môi trường.

Một ngôi nhà có thể khai thác được nhiều nguồn như Mặt Trời, gió và lòng đất… để tự sản xuất ra năng lượng xanh phục vụ sinh hoạt hằng ngày, giảm thiếu tác động tới môi trường./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-mot-ngoi-nha-khai-thac-nang-luong-tai-tao-nhu-the-nao/571414.vnp