Mời tư vấn nước ngoài "xét lại" quy hoạch ngành thép

VietTimes --  Theo đó, công ty tư vấn nước ngoài phải triển khai thực hiện nghiên cứu theo hướng phải  làm rõ được xu hướng phát triển, đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới, cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Quan điểm nhất quán trong bản quy hoạch ngành thép này là việc sẽ không đánh đổi môi trường lấy dự án.

Bên cạnh đó bản quy hoạch cũng sẽ tăng cường quy chế giám sát, không chỉ cơ quan quản lý Nhà nước mà các tổ chức xã hội, truyền thông, dư luận, người dân cũng sẽ cùng tham gia giám sát các dự án này.

Được biết, Phó Thủ tướng cũng đã "thúc" Bộ Công Thương khẩn trương rà soát Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phấn phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 để điều chỉnh phù hợp nhu cầu thực tế để báo cáo Thủ tướng. 

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, việc quy hoạch cần tính đến các yếu tố ổn định và bền vững, giảm dần sự mất cân đối giữa thép dài và thép dẹt, giữa sản xuất và lưu thông phân phối. Bên cạnh đó cần sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, năng lượng của đất nước, bảo vệ môi trường sinh thái, tiến tới từng bước loại bỏ các cơ sở sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng và ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghệp trong nước đầu tư sản xuất gang, phôi phép, thép thành phẩm, sản xuất thiết bị luyện cán thép đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hạn chế tối đa việc sản xuất các sản phẩm trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Trước đó, giữa tháng 11 vừa qua, Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan về dự thảo lần 1. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ các bộ ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hiệp hội, ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hành dự thảo lần 2 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và các địa phương trên phạm vi toàn quốc. 

So với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 có sự thay đổi đáng kể, cụ thể, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương đã loại bỏ 12 dự án có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, chưa triển khai hoặc do địa phương đề xuất. 

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 12/2016, Bộ Công Thương sẽ tổ chức “trưng cầu” ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường, nước, khí hậu, du lịch… Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện dự thảo lần 3 để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.