Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 địa chỉ sử dụng dịch vụ bưu chính

VietTimes -- Các bộ, ngành, cơ quan xem xét đăng ký với Cục Bưu điện Trung ương đơn vị đầu mối phục vụ của cơ quan mình (tối đa không quá 02 địa chỉ) để Cục Bưu điện Trung ương có căn cứ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phục vụ các đối tượng 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đó là nội dung Công văn số 1294/BTTTT-BC do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng ký ngày 17/4/2017.

Theo đó, Các bộ, ngành, cơ quan chỉ được đăng ký tối đa không quá 2 địa chỉ đơn vị đầu mối trong sử dụng dịch vụ bưu chính, theo đúng tinh thần Quyết định 55/2016/QĐ-TTg, ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ( có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2017).

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg được xây dựng và ban hành theo hướng Mạng Bưu chính KT1 cung cấp dịch vụ cho các đối tượng phục vụ thông qua đơn vị đầu mối  ( Văn phòng của Bộ, ngành, cơ quan) nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ tập trung, nâng cao chất lượng dịch vụ KT1 và chất lượng phục vụ theo yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước.  Đồng thời bảo đảm khả năng đáp ứng kinh phí cho hoạt động của  mạng từ ngân sách Trung ương.

Văn bản đăng ký của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương  được gửi về Cục Bưu điện Trung ương trước ngày 28/4/2017.