Lấp sông Đồng Nai làm dự án: Đánh giá tác động môi trường không đủ cơ sở khoa học

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vụ “Lấp sông Đồng Nai làm dự án” không đủ cơ sở khoa học, cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện một ĐTM mới” là kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định về ĐTM của dự án do Bộ TN-MT.

Vụ lấp sông Đồng Nai làm dự án được cho làm lại ĐTM vì ĐTM hiện tại không đủ cơ sở khoa học

Vụ lấp sông Đồng Nai làm dự án được cho làm lại ĐTM vì ĐTM hiện tại không đủ cơ sở khoa học

Thông tin trên được một số chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”, choThanh Niênhay vào chiều ngày 9.9.

Hội đồng làm việc nội bộ không có sự tham dự của báo chí.

“Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thái Lai kết luận buổi làm việc cũng khẳng định ĐTM của dự án là không đủ cơ sở khoa học. Thứ hai là giao cho UBND tỉnh Đồng Nai tự bỏ kinh phí và tổ chức (không phải chủ đầu tư) để thực hiện một ĐTM mới.

Bên cạnh đó, hiện nay khối đất đá gây ô nhiễm môi trường tỉnh và chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục tạm thời”, nguồn tin củaThanh Niêndẫn ý kiến phát biểu kết luận của thứ trưởng Nguyễn Thái Lai.

Theo Thanh Niên