KTNN kiến nghị thu hồi 104 tỷ đồng tiền cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa công bố kết quả kiểm toán năm 2014 tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN), giai đoạn 2011-2013.
KTNN kiến nghị thu hồi 104 tỷ đồng tiền cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

Theo đó, năm 2013, BHXHVN đã có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và phối hợp với các sở, ngành của các địa phương.

Đến 31/12/2013 có 61,93 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4,8% so với năm 2012; tổng số thu 165.018 tỷ đồng, tăng 18,11% so với năm 2012; tổng chi các chế độ bảo hiểm 160.233 tỷ đồng;

Số dư các quỹ bảo hiểm đến 31/12/2013 là 303.734 tỷ đồng, tăng 27,24% so với năm 2012;

Tổng số lãi thu được trong năm từ các quỹ bảo hiểm là 22.342 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012.

“Về cơ bản, việc thu, chi các chế độ bảo hiểm đã tuân thủ quy định, đáp ứng kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người lao động” – KTNN kết luận.

Tuy nhiên, KTNN cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc quản lý, sử dụng quỹ tại BHXHVN.

Tình trạng nợ đọng, chậm nộp các loại bảo hiểm vẫn xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố và ngày càng gia tăng (năm 2011 là 6.420 tỷ đồng, năm 2012 là 8.002 tỷ đồng, năm 2013 là 8.880 tỷ đồng nợ gốc và 943 tỷ đồng nợ lãi); trong đó tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (có 4.275 tỷ đồng nợ gốc và 627 tỷ đồng nợ lãi).

Tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xảy ra tại hầu hết các tỉnh, thành phố được kiểm toán. Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị thu hồi, nộp NSNN 104,4 tỷ đồng tiền cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế tại 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, chuyển sang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần với lý do tìm được việc làm mới nhưng tháng tiếp theo không kê khai và đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cụ thể, tại thành phố Hải Phòng 68 trường hợp; Cần Thơ 12 trường hợp; tỉnh Hải Dương 935 trường hợp; Bắc Giang 148 trường hợp; Tây Ninh 114 trường hợp; Long An 02 trường hợp…

Nhiều trung tâm giới thiệu việc làm thuộc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động không đúng quy định, KTNN đã kiến nghị thu hồi, giảm chi bảo hiểm thất nghiệp 18,8 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ