Kiện toàn BCĐ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định chỉ đạo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Được biết Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện mô hình PPP; chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PPP trong đó có hướng dẫn việc triển khai Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời xem xét, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thống nhất quản lý mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân hiện nay.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc lập, trình và phê duyệt danh mục dự án PPP ưu tiên và cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án này; chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về PPP.