Kiến nghị XNK tài nguyên qua lối mở biên giới với Trung Quốc là “không phù hợp”

VietTimes – Đó là một trong các quan điểm được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đưa ra tại văn bản số 2526/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công thương ngày 30/3/2016 về việc ý kiến đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới mà UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới phải thực hiện đúng Luật Thương mại, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.

Tuy nhiên, hiện nay, đối với hàng xuất khẩu đã phát sinh một số gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận trong khai báo trị giá hải quan, vì vạy cần hạn chế xuất khẩu các mặt hàng là tài nguyên, mặt hàng bình ổn giá và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng có rủi ro cao về giá, mặt hàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Về kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh cho mở rộng diện hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong đó có những mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản cấm xuất khẩu, mặt hàng quản lý nhà nước về chất lượng, kiểm dịch động thực vật và một số mặt hàng bình ổn giá, Bộ Tài chính nêu rõ, kiến nghị đó “là không phù hợp với chính sách quản lý chung của nhà nước”, do đó đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh biên giới loại trừ các mặt hàng nêu trên khi đề xuất cho xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Về cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được xuất khẩu, nhập khẩu Tổng cục Hải quan thông tin: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 12 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, tuy nhiên một số lối mở biên giới vẫn chưa đảm bảo cơ sở hạ tầng và lực lượng chức năng kiểm sót, làm thủ tục hải quan, theo số liệu báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại thời điểm xuất hàng Mốc 1322-500 và điểm xuất hàng Mốc 1326 là một trong các điểm xuất hàng bị phía Trung Quốc phản đối, từ khi công bố không có hàng hóa qua lại, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có công văn số 3360/BTL-CK ngày 22/9/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, tạm dừng hoạt động 2 điểm trên.

“Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cân nhắc, lựa chọn chỉ cho phép một số cửa khẩu phụ, lối mở hoạt động hiệu quả, cơ sở hạ tầng đầu đủ đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, có sự đồng thuận ủng hộ của chính quyền địa phương các tỉnh của Trung Quốc mới được phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”, văn bản nhấn mạnh.

Hữu Vinh