Việt Nam dành gần 11.000 ha đất làm 96 sân golf

VietTimes -- Đến năm 2020 sẽ có 10.980 ha đất được dành để làm 96 sân golf. Đây là diện tích đất nằm trong kế hoạch dành hơn 46,8 nghìn ha đất để làm cơ sở thể dục, thể thao, cao hơn 2.000 ha so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Con số trên được được nêu trong báo cáo tóm tắt về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày trước Quốc hội chiều 21-3.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Quang cho biết đến năm 2020 sẽ có 10.980 ha đất được dành để làm 96 sân golf. Đây là diện tích đất nằm trong kế hoạch dành hơn 46,8 nghìn ha đất để làm cơ sở thể dục, thể thao, cao hơn 2000 ha so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Đánh giá về diện tích đất để dành làm sân golf này, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường thông tin: “Việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng”.

Đồng thời, toàn bộ diện tích đất dự kiến sẽ dùng làm sân golf này sẽ không lấn vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy đến năm 2020, diện tích nhóm đất nông nghiệp là hơn 27 triệu ha, tăng hơn 306 nghìn ha so với nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, đáng lưu ý là đất lúa sẽ giảm còn còn 3,76 triệu ha, giảm hơn 270 nghìn ha so với năm 2015.

Chính phủ cho biết trong số diện tích đất dự kiến để trồng lúa sẽ cho phép khoảng 400 nghìn ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng được bảo vệ, không làm mất các điều kiện phù hợp để khi cần thiết vẫn trồng lúa trở lại được.

Đối với đất quốc phòng, báo cáo của Chính phủ đề nghị đến năm 2020 sẽ điều chỉnh giảm thêm 47,07 nghìn ha sau khi rà soát, xác định lại nhu cầu sử dụng đất quốc phòng. Khi đó diện tích đất quốc phòng của cả nước còn hơn 340 nghìn ha.

Tương tự đất an ninh, đến năm 2020, Chính phủ cũng đề nghị giảm còn 10,7 nghìn ha, còn hơn 71 nghìn ha, sau khi đã xác định lại nhu cầu sử dụng đất an ninh.