Kiểm điểm tập thể, cá nhân xuất bản sách có bài "dạy trẻ đi trên thủy tinh"

Sau khi nhận được công văn giải trình của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), ngày 26-8, Bộ Giáo dục vàĐào tạo yêu cầu thu hồi cuốn sách sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” của tác giả Phan Quốc Việt do NXBGDVN phát hành.
Kiểm điểm tập thể, cá nhân xuất bản sách có bài "dạy trẻ đi trên thủy tinh"

Theo giải trình của NXBGDVN trong nội dung Công văn số1254/NXBGDVN gửi Bộ Giáo dục vàĐào tạo ngày 25-8, cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” được xuất bản lần đầu vào năm 2014 và thuộc loại sách tham khảo, không phải là sách giáo khoa trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cuốn sách này đã được chỉnh lý và không còn sử dụng nội dung mẩu chuyện như đã nêu trên trong lần tái bản năm 2015.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thu hồi cuốn sách Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1, xuất bản năm 2014.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thu hồi cuốn sách Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1, xuất bản năm 2014.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường vẫn còn tồn tại cuốn sách được xuất bản năm 2014, gây bức xúc cho dư luận. Bộ Giáo dục vàĐào tạo yêu cầu NXBGDVN khẩn trương, nghiêm túc thực hiện thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” có tựa đề bài học Vượt qua nỗi sợ xuất bản năm 2014. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan trong việc liên kết xuất bản cuốn sách trên và xử lý theo thẩm quyền của NXBGDVN; Rà soát lại các quy định, quy trình về liên kết xuất bản sách với các tác giả để bảo đảm sự chặt chẽ, tránh sai sót trong công tác biên tập, xuất bản loại sách này.

NXBGDVNphải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Bộ Giáo dục vàĐào tạo trước ngày 5-9-2015.

Theo Báo Hải quan