Boeing mới bộc lộ thiếu sót chết người

Boeing mới bộc lộ thiếu sót chết người

Máy bay Boeing-787 với phiên bản động cơ mới GEnx-1B PIP2 là rất nguy hiểm. Việc là ở chỗ sự hình thành băng trên các cánh quạt của động cơ có thể dẫn đến tai họa. Băng đóng trên cánh quạt kích động ma sát quá mức của đệm gioăng cao su, dẫn đến nứt vỡ.