Khu Công nghệ cao Cần Thơ sẽ có tổng đầu tư hơn 44 triệu USD

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý bổ sung Khu Công nghệ cao Cần Thơ vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Được biết, Khu Công nghệ cao Cần Thơ là khu công nghệ cao do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng. Đối với Cần Thơ, đây là dự án quan trọng của thành phố, với tổng đầu tư hơn 44 triệu USD, được Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm

Việc Khu Công nghệ cao Cần Thơ được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 792/QĐ-TTg ngày 8/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ là khẳng định cho tính hiệu quả của dự án này.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu hoàn thiện Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan có liên quan và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.