Không được đặt cược bóng đá quốc tế qua Internet

VietTimes -- Người chơi đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thông qua thiết bị đầu cuối hoặc điện thoại (cố định và di động), không bao gồm phương thức phân phối vé đặt cược qua mạng internet hoặc các ứng dụng công nghệ internet trên điện thoại. 

Người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại (di động và cố định) phải có tài khoản tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để tham gia đặt cược.

Người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại (di động và cố định) phải có tài khoản tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để tham gia đặt cược.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 6/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 31/3/2017 sau 18 năm nghiên cứu. Theo Nghị định này, các loại hình đặt cược được phép kinh doanh gồm: Đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, đặt cược bóng đá quốc tế.

Sản phẩm đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó: Sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức.

Người được tham gia đặt cược, phải từ 21 tuổi trở lên, khi chơi phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi. Khoảng cách từ địa điểm bán vé đặt cược cố định đến các trường học, khu vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em không dưới 500 m; các doanh nghiệp đặt cược không được quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc đặt cược.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại (di động và cố định) phải có tài khoản tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để tham gia đặt cược. Thông tin khai báo của người chơi gồm: Họ và tên; Ngày sinh; Chứng minh nhân dân; Nơi đăng ký tham gia đặt cược; Số tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tên, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử của người liên quan khi cần liên hệ.

Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng.

Người chơi mua vé cược thông qua thiết bị đầu cuối hoặc điện thoại (cố định và di động), không bao gồm phương thức phân phối vé đặt cược qua mạng internet hoặc các ứng dụng công nghệ internet trên điện thoại. Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau 1 năm thực hiện phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối.

Địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế: Đối với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại sẽ triển khai trên cả nước. Còn phương thức đặt cược qua thiết bị đầu cuối chỉ được áp dụng tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn để thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó: Trong trường đua của doanh nghiệp theo phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối; Ngoài trường đua chỉ được thực hiện sau 1 năm tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trong trường đua và được đặt cược qua thiết bị đầu cuối và điện thoại.