Khánh Hòa bầu bổ sung một số nhân sự mới

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kỳ họp bất thường để bỏ phiếu quyết định đối với một số nhân sự chủ chốt của tỉnh.
Ông Lê Xuân Thân
Ông Lê Xuân Thân

Tại kỳ họp bất thường tổ chức ngày 16/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 – 2015) đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V đối với ông Trần An Khánh và bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Xuân Thân.

Ông Trần An Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa điều động và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010 – 2015, kể từ ngày 2/3/2015.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu ông Lê Xuân Thân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Lê Xuân Thân sinh ngày 2/5/1961, trình độ chuyên môn Tiến sĩ luật học.

Kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Đào Công Thiên sinh ngày 10/6/1962, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế.

Bên cạnh các nội dung về nhân sự, trong kỳ họp này HĐND tỉnh Khánh Hòa còn xem xét thông qua một số nội dung quan trọng như: Thông qua một số dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020; bổ sung các hạng mục công trình sử dụng nguồn vốn vay giai đoạn 2016-2020.

* Trước đó (ngày 22/1/2015) Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Ngô Quang Trung, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Bình, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Theo Chinhphu