Hơn 58 triệu lượt hồ sơ hành chính công đã được xử lý trực tuyến trong năm 2016

VietTimes -- Theo thống kê từ 11 Bộ báo cáo về số lượng hồ sơ trực tuyến, có khoảng xấp xỉ 30 triệu lượt được xử lý trực tuyến. Cùng với đó, khối cơ quan thuộc Chính phủ ghi nhận Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ mức độ 3 với tổng 28,6 triệu hồ sơ đã được giải quyết qua mạng trong năm 2016.
Ảnh minh hoạ: Internet.
Ảnh minh hoạ: Internet.

Đó là thông tin được nêu ra tại Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ), cơ quan thuộc Chính phủ năm 2016 mà Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Phiên họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan trung ương năm 2017, vừa diễn ra sáng nay (31/5).

Theo báo cáo, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã mang lại nhiều lợi ích và sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều Bộ có số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến đạt đến hàng triệu hồ sơ, đứng đầu là Bộ Tài chính, với 80 dịch vụ và số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến trong năm là gần 21.5 triệu hồ sơ. Xếp thứ hai là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với 26 dịch vụ trực tuyến, hơn 5 triệu lượt hồ sơ được xử lý trực tuyến. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến tương ứng là 45,6% và 92,8%.

Báo cáo nhằm đánh giá hiện trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó thể hiện kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử, đặc biệt là Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Về cơ bản, hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã đáp ứng được cho việc triển khai các ứng dụng CNTT và nhu cầu công việc của cán bộ công chức, viên chức. Nhiều Bộ được đánh giá cao như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông,…

Cụ thể, tỉ lệ cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính đạt 90,95%, tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức cần có máy tính để làm việc đều được trang bị đầy đủ (gần đạt 100%). Tỉ lệ máy tính có kết nối Internet đạt 90,98% vì có nhiều máy tính không được kết nối Internet để đảm bảo an toàn thông tin.

Số Bộ có mạng diện rộng WAN là 17/19 (89,47%), trong đó 84, 33% cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ đã được kết nối vào mạng WAN.

Trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ, chỉ có Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan có cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 14 dịch vụ, được cung cấp tên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/. Đồng thời, đây cũng là đơn vị khai thác hiệu quả cao các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã cung cấp, số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến trong năm 2016 rất cao, đạt gần 30 triệu lượt.

Bộ đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan trung ương thống nhất công tác ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử đã được lãnh đạo các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm từ công tác xây dựng kế hoạch, chính sách đến công tác triển khai và kiểm tra đánh giá, thu hút và hỗ trợ cho cán bộ phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.