Hơn 460 dự án thuỷ điện nhỏ bị loại khỏi quy hoạch

VietTimes -- Trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch, Bộ Công thương đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thuỷ điện bậc thang và 463 dự án thuỷ điện nhỏ (1.404,68 MW), không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (349,61MW).
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 13/11/2016, Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh đã đề xuất lên Quốc hội việc loại bỏ các dự án thủy điện nhỏ chưa có Nhà đầu tư quan tâm ra khỏi quy hoạch.

Các dự án này bị loại bỏ là do quy mô nhỏ, đấu nối khó khăn, diện tích chiếm đất lớn... trong khi hiệu quả sử dụng lại không cao.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương còn loại bỏ, hoặc điều chỉnh quy hoạch với các thủy điện có  chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường và xã hội không đạt yêu cầu.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đã có văn bản gửi UBND 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) và các tỉnh vùng phụ cận (các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước) đề nghị khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung về quy hoạch các dự án thủy điện.

Cụ thể, đối với các dự án thủy điện thuộc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các dự án đang nghiên cứu đầu tư và chưa nghiên cứu đầu tư, cần được tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng, nếu có ảnh hưởng, yêu cầu không xem xét tiếp tục nghiên cứu, đầu tư;

Đối với các dự án thủy điện đã được UBND Tỉnh cho phép nghiên cứu, khảo sát để bổ sung vào quy hoạch, nếu có ảnh hưởng đến đất rừng, Bộ Công thương cho biết sẽ không xem xét để đưa vào quy hoạch;

Đối với các dự án thủy điện đang thi công xây dựng, đã hoàn thành và đi vào vận hành, nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết về trồng rừng thay thế và chi trả Dịch vụ môi trường rừng, đề nghị UBND Tỉnh tổng hợp danh sách các dự án này báo cáo Bộ Công thương để yêu cầu dừng triển khai hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực;

Đồng thời, Bộ Công thương cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án thủy điện, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện để chặt phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép qua các tuyến đường thi công của các dự án thủy điện.

Được biết, hiện nay, trên cả nước có 306 dự án thủy điện với tổng công suất 15.474,3 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (5.662,66 MW) đang thi công xây dựng; 245 dự án (3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự án (421,88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát.

Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, hiện đã vận hành phát điện 61 dự án (13.101,10 MW); đang thi công xây dựng 31 dự án (3.580,50 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 dự án (730, 50 MW); có 3 dự án (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.