Hơn 440 tỷ đồng đưa 128.000km đường giao thông lên bản đồ số

VietTimes -- Tổng cục Đường bộ vừa đề xuất triển khai ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số tại trên 20.000km đường quốc lộ, các tuyến đường cao tốc, tiến tới từng bước số hoá 128.000km giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố và các lộ trình giao thông với kinh phí 446,5 tỷ đồng.

Giải pháp giao thông minh trên nền bản đồ số là hệ thống tổng thể các ứng dụng tích hợp quản lý, điều hành và điều phối giao thông thông minh, hỗ trợ ứng phó khẩn cấp các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, dự báo nhu cầu đi lại…

Giải pháp giao thông minh trên nền bản đồ số là hệ thống tổng thể các ứng dụng tích hợp quản lý, điều hành và điều phối giao thông thông minh, hỗ trợ ứng phó khẩn cấp các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, dự báo nhu cầu đi lại…

Đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số” tập trung xây dựng và triển khai ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số đối với lĩnh vực giao thông đường bộ tại trên 20.000km đường quốc lộ, các tuyến đường cao tốc.

Sau đó sẽ đề xuất lộ trình hợp lý để từng bước triển khai đến hơn 128.000km các tỉnh lộ, giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố và các lộ trình giao thông. 

Đây là một trong những nội dung trong Tờ trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ GTVT phê duyệt Đề án nêu trên với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 446,5 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cụ thể, Đề án sẽ triển khai thu thập dữ liệu giao thông và tích hợp thành các lớp dữ liệu trên hệ thống bản đồ số; xây dựng các ứng dụng web và mobile để phục vụ khai thác, kết nối các cơ sở dữ liệu giao thông đường bộ hiện có; tích hợp thông tin giám sát hành trình, kiểm soát luồng tuyến, kiểm soát tốc độ, hành trình vận chuyển hàng hóa; chỉ dẫn giao thông đúng yêu cầu hành trình, tải trọng…

Bên cạnh đó, những giao dịch vận tải hàng hóa, hành khách, đảm bảo giảm tối đa lưu lượng xe không tải, chạy rỗng; hỗ trợ đánh giá lưu lượng giao thông trên các cung đường, đánh giá hiện trạng của các công trình giao thông, phục vụ công tác bảo trì và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình; hỗ trợ thu phí lưu hành đúng xe, đúng hành trình sử dụng cũng được Đề án bao quát.

“Việc quản lý trực quan trên bản đồ giúp nhà điều hành có cái nhìn tổng thể, xuyên suốt, phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển ngành đồng thời đưa ra dự báo nhu cầu đi lại, vận chuyển công cộng, dịch vụ hậu cần và quản lý hạ tầng giao thông, đảm bảo tính tương tác giữa các đối tượng tham gia giao thông,” Đề án của Tổng cục Đường bộ nêu rõ tầm quan trọng.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng chia lộ trình triển khai Đề án theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (năm 2016-2017) tập trung vào việc thu thập dữ liệu đối với trên 20.000km đường Quốc lộ, các tuyến đường cao tốc với chi phí dự kiến 198 tỷ đồng.

Các giai đoạn tiếp theo (năm 2018-2024) sẽ đề xuất lộ trình hợp lý để từng bước triển khai đến hơn 128.000km các Tỉnh lộ, giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố và các lộ trình giao thông. Kinh phí thực hiện giai đoạn này lên tới 248,5 tỷ đồng.