Hơn 200.000 hồ sơ được giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến hết tháng 11, đã có hơn 204.000 hồ sơ của 8.200 doanh nghiệp được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại, đến hết tháng 11, tổng số thủ tục hành chính được đưa lên NSW là 36 thủ tục của 10 bộ.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai NSW, vừa qua Tổng cục Hải quan đã làm việc với các Bộ: Y tế, NN&PTNT, GTVT, Công Thương họp bàn triển khai các thủ tục hành chính mới để tăng số lượng thủ tục thực hiện thông qua NSW.

Tổng cục cũng đã làm việc với các bộ, ngành để triển khai Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua NSW.

Liên quan đến thực hiện NSW, theo kế hoạch tổng thể triển khai NSW và ASW giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đặt mục tiêu tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý Nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua NSW dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Đồng thời, Việt Nam tham gia và triển khai đầy đủ ASW theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam tham gia.

Về mục tiêu cụ thể, Chính phủ quyết tâm đến năm 2018, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục đối với phương tiện, hàng hóa vận tải vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; các thủ tục đối với phương tiện vận tải vào, rời cảng hàng không thông qua NSW.

Triển khai các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% trên tổng số các thủ tục hành chính của các bộ, ngành có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với hàng hóa, người và phương tiện...

Theo Báo Hải quan