Đến năm 2020, tất cả thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phải đạt dịch vụ công cấp độ 4

Đến năm 2020, tất cả thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phải đạt dịch vụ công cấp độ 4

VietTimes -- Đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Thiết bị thu-phát sóng vô tuyến điện vào danh mục nhập khẩu qua cơ chế một cửa

Thiết bị thu-phát sóng vô tuyến điện vào danh mục nhập khẩu qua cơ chế một cửa

VietTimes -- Trong năm 2018, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành triển khai mở rộng đối với thủ tục hành chính cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Đến năm 2020, 100% các TTHC thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia được thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.
Cơ chế một cửa quốc gia sẵn sàng 33 thủ tục hành chính

Cơ chế một cửa quốc gia sẵn sàng 33 thủ tục hành chính

VietTimes -- Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), có 33 thủ tục hành chính của 9 bộ, ngành đã thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý tính đến 15/9/2016 là hơn 165.000 bộ với sự tham gia của khoảng 7.598 doanh nghiệp.