Hôm nay - 29/1, Đại hội XIII nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự

VietTimes – Tiếp tục chương trình Đại hội Đảng XIII, hôm nay (29/1), Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIII.

Nhân sự Đại hội là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng XIII với thời lượng dự kiến gần 4 ngày làm việc của Đại hội.

Nhân sự Đại hội là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng XIII với thời lượng dự kiến gần 4 ngày làm việc của Đại hội.

Theo chương trình làm việc, trong ngày làm việc thứ năm, Đại hội tiếp tục nghiên cứu về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH, nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử và các hồ sơ nhân sự BCH khoá XIII. Sau đó, đoàn sẽ có báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử cho Tiểu ban Nhân sự Đại hội.

Trong chiều nay, Đại hội nghe báo cáo về tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, các đại biểu tiến hành thủ tục xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên khỏi danh sách đề cử.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII, trong chiều qua, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Uỷ viên chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội - thông báo về việc tiếp tục có thêm 83 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện, thư chúc mừng đến Đại hội XIII của Đảng.

Như vậy, tính đến ngày 26/01/2021 đã có 298 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện, thư chúc mừng Đại hội.