Hòa Bình giao chỉ tiêu thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cấp cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia mà 15 Sở, ban, ngành và 10 UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cần đạt được trong năm nay là 30% tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn chủ động triển khai để bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao.

Căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình độ tiếp cận Internet của người dân, doanh nghiệp tại tại địa phương, UBND các huyện, thành phố tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý.

Thanh toán trực tuyến là phương thức thanh toán mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. Trong đó, với người dân, đây là hình thức thanh toán nhanh chóng và hạn chế được rủi ro, mất an toàn khi sử dụng tiền mặt. Tuy vậy, thực tế, một bộ phần người dân còn chưa có thói quen thanh toán trực tuyến, trong đó có thanh toán phí, lệ phí khi sử dụng các thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.

Việc Hòa Bình giao cụ thể chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị cấp cơ sở là 1 giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương.

Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.684 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (Ảnh: M.Hồng)
Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.684 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (Ảnh: M.Hồng)

Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào hoạt động chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn từ ngày 9/12/2019. Đây là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Theo Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 20/6 đến ngày 20/7, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên 293.000 tài khoản đăng ký; trên 4 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 479.000 lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; trên 324.000 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng và trên 126.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 307 tỷ đồng.

Tính từ khi khi khai trương đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.684 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đã có hơn 2,3 triệu tài khoản đăng ký; hơn 124,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 6,1 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 4,2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,1 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Theo ICTNews